Zwembad de baan
Gouderak

Welkom op de website van Zwembad de Baan te Gouderak.
Op deze website zult u alle informatie kunnen vinden omtrent ons prachtige zwembad.
Heeft u toch nog op of aanmerkingen/ vragen, neem gerust contact met ons op.
Go to Openingstijden

Openingstijden

Wij zijn dagelijks geopend van 14.00 – 17.00 en in de vakanties van 13.00 tot 17.00. Buiten de vakanties om op woensdag en in het weekend wel van 13.00 – 17.00.

Go to Kluisjes

Kluisjes

Bij de kleedkamers is een aantal kluisjes geplaatst, na inworp van een munt van 50 eurocent kunt u uw eigendommen hierin veilig opbergen. Bij de kassa kunnen dus geen spullen meer worden afgegeven!

Van de voorzitter

Hoewel nog niet alles is geregeld verwachten we toch dat op 30 april a.s. het zwemseizoen 2018 van start kan gaan. Tot en met zaterdag 8 september kan er weer gezwommen worden; op deze dag zal het seizoen met een “sluitingsdag” worden beëindigd.Ook deze winter is er veel werk verzet door een groot aantal vrijwilligers. Zij zorgen dat het bad er in mei keurig bij ligt. Zonder de inzet van deze vrijwilligers is het niet mogelijk om het zwembad in stand te houden. Op deze plaats spreek ik daarom wederom mijn dank uit aan deze mensen, het personeel en alle anderen die het zwembad steunen door hun inzet en het belangeloos beschikbaar stellen van materiaal en materieel.We hebben weliswaar een geweldig team van vrijwilligers maar nieuwe mensen zijn van harte welkom!

Voor het derde achtereenvolgende jaar trachten we in samenwerking met de IJsclub De IJssel een ijsbaan op het zwembadterrein te realiseren. De vorige keren is dit helaas niet gelukt vanwege de zachte winter, respectievelijk enkele technische mankementen. Of het dit jaar wel lukt is zeer de vraag. Op het moment dat ik dit stukje schrijf (eind januari) ziet het er niet naar uit dat het binnenkort gaat vriezen.

Op 26 april 2017 is aan Coen van Kooten een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt. Hij ontving deze onderscheiding als blijk van waardering voor de vele uren die hij gedurende het gehele jaar besteed aan de zeer uiteenlopende werkzaamheden ten behoeve van het zwembad.

Op initiatief van Harry Berkouwer is een groot formaat peilschaal op het zwembadterrein geplaatst. Het doel hiervan is de bewoners van de Krimpenerwaard bewust te maken van het dagelijks leven onder de zeespiegel. Op deze peilschaal zijn bijzondere waterpeilen zichtbaar gemaakt, waaronder de waterstand tijdens de watersnoodramp van februari 1953.
Naast de peilschaal is een fotocollage aangebracht waarop enkele aspecten van het waterbeheer in deze regio getoond worden. Burgemeester Cazemier en de heer Oosters, dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard hebben deze aanwinsten tijdens de sluitingsdag op 2 september feestelijk onthuld. De realisatie van dit project is mede mogelijk gemaakt door subsidie van de Rabobank Krimpenerwaard, Streekfonds Krimpenerwaard en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.
Lees hier meer over het streekfonds.

Vragen of Opmerkingen?