14 mei 2020

Corona

Banen zwemmen en leszwemmen

Hoe alle perikelen rondom corona verloopt is voor iedereen nog
onduidelijk. Net als vorig jaar maken wij het bad gereed zoals wij gewend
zijn en gaan dan 26 april open.
Als wij de huidige regels gaan volgen mogen wij alleen open voor de
banenzwemmers (uiteraard net zoals vorig jaar bij inschrijving).

Leszwemmen gaat ook door.

Hoe het een en ander met recreatie zwemmen zit weten wij op dit
moment nog niet.
Wij wachten op reactie van de gemeente.
Via de website en Facebook zal verdere informatie verstrekt worden.

Hopelijk kunnen wij u snel weer begroeten tijdens ons 50ste seizoen.