16 maart 2016

Bestuur

Alex Baas                         -            voorzitter
Rob van Dijk                   -            secretaris
Coen v. Kooten               -            penningmeester
André van Gennep         -            lid
Wim v . Dam                   -            lid        
Anneke van Houselt      -            lid
Harry Berkouwer           -            lid
Adriaan visser                 -            lid