16 maart 2016

Tot slot

Wij doen een dringend beroep op onze bezoekers:
– uw fiets/bromfiets/auto enz. te parkeren op de daartoe aangewezen plaatsen.
– er rekening mee te houden, dat er een kwartier voor sluitingstijd geen bezoekers meer worden toegelaten.
– het papier en afval te deponeren in de afvalbakken.
– om niet te roken op de perrons.

Tot slot wijzen we er met nadruk op dat:

– al het glaswerk op het zwembadterrein ten strengste verboden is;
– wij geen bier aan personen onder de 18 jaar verkopen;
– i.v.m. geluidsoverlast geen radio’s e.d. op het zwembadterrein zijn
toegestaan;
– ook wij in ons zwembad huisregels hanteren volgens normen,
geldend in alle zwembaden in Zuid-Holland; deze huisregels
hangen bij de ingang.

“Houd ons zwembad schoon, wees zuinig op de voorzieningen en de beplanting zodat wij er nog jaren van kunnen genieten”.

Ook tijdens het seizoen kunnen wij vrijwilligers gebruiken die het personeel en het bestuur willen helpen bij het onderhoud. Het personeel noteert graag uw naam.