16 maart 2016

Bestuur

Elisabeth Verzijl             -            voorzitter
Rob van Dijk                   -            secretaris
Coen v. Kooten               -            penningmeester
Wim v . Dam                   -            lid
Harry Berkouwer           -            lid
Cees Zuithof                    -            lid
Ad van Zijl                       -            lid
Ries van Herk                 -            lid
Matteo de Graaf             -            lid