16 maart 2016

Conditie zwemmen

Deze les bestaat voornamelijk uit het, op een aangename manier, door verschillende vormen van voortbewegen, opdoen en bevorderen van de conditie. Voor jong en oud in verschillende groepen.
Deze groep gaat alleen van start bij voldoende deelname. Eventueel kan per groep nog overleg plaats vinden over de zwemtijd en frequentie.