16 maart 2018

AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Wellicht heeft u het een en ander gelezen over de nieuwe wet die met ingang van 25 mei 2018 in werking treedt.
Deze nieuwe wet AVG, Algemene Verordening Gegegevens- bescherming, vervangt de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Door het invullen van het inschrijfformulier geeft u toestemming aan Stichting Zwembad Gouderak de ingevulde gegevens in de computer te verwerken zodat de pasjes geactiveerd en nieuwe gemaakt kunnen worden. Uw gegevens worden alleen daarvoor gebruikt en zullen nooit en te nimmer aan derden verstrekt worden.
Net zoals voorgaande jaren gebruiken wij deze gegevens enkel en alleen om u als bezoeker, d.m.v. uitgereikt pasje te registreren.
Tevens verklaart Stichting Zwembad Gouderak dat de gegevens alleen door het kassapersoneel gebruikt worden wanneer het noodzakelijk is. Wij gaan er zeer discreet mee om.